KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Tanácsadás Ajánlattevőknek

A sikeres részvétel kulcsa, avagy út a szerződés megkötéséhez.

Az ajánlat, jelentkezés készítésekor leggyakrabban előforduló hibák:

 • a felhívást annak közzétételéhez képest, az ajánlatot, jelentkezést benyújtó későn ismeri meg,

 • a felhívás tartalmát nem tanulmányozzák kellő alapossággal,

 • a felhívás nem egyértelmű tartalmával kapcsolatosan ajánlatkérőnek nem tesznek fel kérdést,

 • dokumentáció késői kiváltása,

 • dokumentáció tartalmának felületes ismerete,

 • jogszabályi – elsősorban közbeszerzési – előírások, joggyakorlat ismeretének hiánya,

 • time-management, projekt-management hiánya,

 • szakértő bevonásának hiánya.

A fent felsorolt hibák a legáltalánosabban meghatározott hibák, bármelyik fennállása, önmagában elegendő veszély ahhoz, hogy az ajánlatot benyújtó szervezet a szerződés megkötésének lehetőségétől elessen.

Társaságunk az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, tanácsadás keretében:

 • feltárja a projekt-menedzseléssel kapcsolatos hiányosságokat, javaslatot készít a közbeszerzési eljárásokban történő sikeres részvétel érdekében,

 • segíti az ajánlat készítésének folyamatát,

 • amennyiben szükséges, úgy kiegészítő tájékoztatás kérésével egyértelműsíti a felhívás, dokumentáció tartalmát,

 • amennyiben az ajánlatkérő hiánypótlást, vagy tisztázó kérdést tesz fel, úgy segíti annak megválaszolását,

 • ellenőrzi az ajánlatkérői döntés helyességét, és jogszabályba ütköző eljárás, illetőleg döntés esetén javaslatot tesz a vitarendezés vagy jogorvoslati eljárás megindítására,

 • vitarendezésben vagy jogorvoslati eljárásban képviseli az ajánlattevőt,

 • általános tanácsadással segíti a sikeres ajánlattételt, illetve a jelentkezés benyújtását, valamint az eljáráson való részvételt.

Mindezt annak érdekében, hogy az ajánlat készítésével kapcsolatos költségek ne feleslegesen, nyertesség nélkül kerüljenek elköltésre.

Ne feledje, idén április 1 –jétől hatályba lép a Kbt. módosítása, a sikeres részvételhez a megváltozott jogi környezet ismerete nélkülözhetetlen lesz.

Társaságunk a sikeres felkészülésben egyéni igényre szabott képzések, szakmai, gyakorlati szemináriumok megszervezésével, megtartásával is segítséget nyújthat. 

Web Statisztika

Tartalom találatai : 485589

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
45/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről.
2015. évi CXLIII törvény
Módosul: 2016. augusztus 1-én.
Letölthető weboldalunkról a Közbeszerzési törvény menüpontnál.
323/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
320/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.