KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Tanácsadás Ajánlatkérőknek

A lehető legjobb minőséget, a lehető legjobb áron.”

A jogszabályok útvesztőiben… és a beszerzési igény prioritása is elvész

A közbeszerzési eljárásokban beszerzőként eljáró szervezetek gyakran vesznek el a jogszabályok útvesztőiben, és a kivezető utat nem minden esetben sikerül időben megtalálni.

Az ajánlatkérőknek a számos adminisztratív terhek mellett, különös gondot kell fordítaniuk az eljárások időben történő megindítására, annak ütemezésére, a döntés-előkészítési, döntési mechanizmusok időszükségletére, adott estben a támogatási szerződés követelményeire, és a jogszabályokban előírt rendelkezések betartására is.

Társaságunk a kormányzati (klasszikus, beleértve a támogatásból megvalósuló beszerzések esetét is) és közszolgáltató ajánlatkérők számára nemcsak azt ígéri, hogy az eljárás jogszerű és eredményes lesz, hanem a beszerzési igényt kielégítő ésszerű, és gazdaságos szerződés megkötésével zárulhat az eljárása.

Ehhez Társaságunk a következő tanácsadási szolgáltatással járulhat hozzá:

 • igény esetén az ajánlatkérő folyamatainak feltérképezése, javaslat készítése a folyamatirányítás változtatására, javítására,

 • folyamat-, és projekt-menedzsment,

 • közbeszerzési szabályzat készítése, a meglévő felülvizsgálata,

 • éves közbeszerzési terv tartalmának ellenőrzése, javaslat annak módosítására

 • eljárás előkészítő szakaszában a felhívás, dokumentáció készítése, igény esetén a döntést hozók elé terjesztése,

 • eljárási cselekmények (kiegészítő tájékoztatás, konzultáció, bontás, eredményhirdetés, tárgyalások vezetése, stb.) koordinálása,

 • ajánlatok bírálatának (hiánypótlás), értékelésének (tisztázó kérdés) előkészítése,

 • eljárást lezáró döntés előkészítése, szükség esetén előterjesztése,

 • hirdetmények feladása, megküldése,

 • általános, eseti közbeszerzési tanácsadás,

 • jogorvoslati eljárásban képviselet,

 • támogatásból megvalósuló beszerzés esetén, a közbeszerzési kötelezettség alá eső beszerzések maghatározása.

Társaságunk a tanácsadói szolgáltatást a joggyakorlat naprakész ismerete mellett nyújtja.

Társaságunk a tanácsadás keretében minden esetben a konkrét beszerzési igényhez igazítja az eljárás előkészítését, és bonyolítását.

Amennyiben a szervezeti egységekben dolgozó kollégák közbeszerzési ismereteit kívánja szinten tartani, fejleszteni, úgy egyedi képzési programok, konferenciák, gyakorlati tréningek kidolgozásával, a képzés megszervezésével és tartásával Társaságunk segítséget nyújt ebben is.

A Kbt. április 1 –jével – lépcsősen – hatályba lépő módosításával a meglévő közbeszerzési ismeretek aktualizálása elengedhetetlen a sikeres eljárások lefolytatásához.

Ne feledje!

Megváltozik:

 • a kizáró okok igazolása,

 • alvállalkozó definíciója,

 • az erőforrást nyújtó szerv jogintézménye,

 • a hiánypótlás szabálya,

 • a bírálattal, eredményhirdetéssel kapcsolatos törvényi rendelkezés,

 • új eljárási rezsimek, eljárási fajták,

 • nyilvánosság honlapon történő tájékoztatása

Annak érdekében, hogy a megváltozott jogszabályi környezetre az ajánlatkérő megnyugtató módon fel is tudjon készülni, Társaságunk – a további szolgáltatásán túl – ingyenes Hírlevél küldésével is segítséget nyújt

 

Web Statisztika

Tartalom találatai : 485571

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
2015. évi CXLIII törvény
Módosul: 2016. augusztus 1-én.
Letölthető weboldalunkról a Közbeszerzési törvény menüpontnál.
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről.
324/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
320/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.