KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
E-mail

FÓKUSZBAN A KÖZBESZERZÉS

Őszi „Közbeszerzési Akadémia”

Szeptembertől folytatjuk szeminárium-sorozatunkat,

aktuális Döntőbizottsági határozatok ismertetésével!

Őszi szeminárium-sorozatunk keretében az alábbi témák kerülnek górcső alá a már megszokott gyakorlat orientált, konzultatív jelleggel, figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlatára is.

Beszélni könnyű róla, de te vajon csináltad már?

Szakmai konzultációs programunkkal az eddigiekhez hasonló módon, az eltelt időszakban felmerült gyakorlati kérdések megvitatását célozzuk mind az ajánlatkérők, és mind az ajánlattevők számára, külön bemutatva az adott témát érintő jogeseteket is.

A szakmai programok interaktív jellegűek, és több önálló részből állnak.

Kitűzött célunk, hogy a résztvevőknek az előadókkal folytatott interaktív megbeszélés keretében lehetőségük nyíljon megvitatni az új törvény alkalmazását érintő gyakorlati tapasztalatokat, kérdéseket. Továbbra sem célunk a „lehetetlen küldetés”, azaz az új Kbt. teljes terjedelmű ismertetése, hanem egyes, a közbeszerzési eljárások résztvevőit leginkább érintő problémák megvitatása áll a középpontban.

A jelentkezők számára most is lehetőség nyílik, hogy a szakmai programot megelőzően megküldjék kérdéseiket, vagy akár témajavaslataikat.

A szakmai programokon a közbeszerzés egy-egy részterülete kerül megtárgyalásra.

A korábban már meghirdetett egy-egy témát a résztvevők kérése alapján ismét megtárgyaljuk, azonban az időközben szerzett szakmai tapasztalatokkal kiegészítve.

Amennyiben szívesen venne részt gyakorlat-orientált szakmai, konzultációs programunkon ahelyett, hogy elméleti előadásokat hallgasson, úgy program sorozatunkkal erre lehetőséget kínálunk.

Szakmai témavezető: dr. Lukács Andrea, közbeszerzési szakjogász, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, KÖMIN elnöke;

A szakmai programok

1.) „Közbeszerzési ABC”– 3 részes szeminárium-sorozat (3 alkalom)

Időpontok:

1. rész: 2016.09.22. 10:00 – 15:00

2. rész: 2016.09.29. 10:00 – 15:00

3. rész: 2016.10.06. 10:00 – 15:00

Regisztráció: 09:30-10:00

Helyszín: ADINA APARTMENT HOTEL * Budapest, XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 52-54.

Program (tematika):

1. rész: Az ajánlatok, jelentkezések bírálatának folyamata, részletezve az egyes bírálati cselekményeket, és az egyes eljárási fajták speciális bírálati szabályait, hangsúlyosan kiemelve a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket.

2. rész: Az ajánlat készítésének praktikái (tippek, tanácsok), az ajánlat/jelentkezés részét képező nyilatkozat- minták, érintve az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésének kérdéseit, a kötelezető kizáró okkal kapcsolatos közvetlen/közvetett tulajdonos fogalmát is, valamint az értékelés szabályait, a mennyiségi és mennyiségi alapon nem értékelhető szempontok, a szakmai (minőségi) értékelés.

3. rész: Az alvállalkozók, kapacitás nyújtó szervek bevonása, valamint e szervek szerződés teljesítésében való részvétele, az alkalmasság igazolása, külön kitérve az alkalmasság részletes igazolását érintő kérdéseire, a referencia, árbevétel kapcsán alkalmazandó speciális szabályokra, az alvállalkozó, kapacitás nyújtó szerv bevonását tiltó rendelkezésekre, illetve a szerződésben, előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat kérdéskörére.

A szeminárium-sorozat célja:

A közbeszerzési eljárások résztvevői (mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők és a szakértő kollégák) egy-egy átfogó témában aktualizálják ismereteiket, mindennapi munkában is eligazító képet kapjanak a jogszabályi változásról, valamint azok gyakorlati alkalmazásáról és buktatóiról.

II.) Közbeszerzési Szakmai Konzultáció

Időpont: 2016.10.18. 10:00 – 15:00

Regisztráció: 09:30-10:00

Helyszín: ADINA APARTMENT HOTEL * Budapest, XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 52-54.

Program (tematika):

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés tartalmára, teljesítésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó speciális szabályok. A keretösszeg, az ellenérték megfizetése, az ezzel kapcsolatos engedményezés kérdésköre, az előleg, a biztosítékok, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő személyek, a szerződésszegés jogi következményei.

A konzultáció célja:

Feltárjon és megvitasson minden, a gyakorlati oldal szempontjából lényeges szabályt a szerződés megkötését, teljesítését érintően.

A meghirdetett szakmai programunk bármely alkalmára külön-külön is lehet jelentkezni.

Jelentkezésével együtt küldje el kérdését, vagy témajavaslatát, mely az előadás alkalmával garantáltan megtárgyalásra kerül.

Részvételi feltételek:

Részvételi teljes díj: 18.900.- HUF/alkalom/+Áfa

Amennyiben egy cégtől több jelentkezés érkezik: 10 % kedvezmény/alkalom/fő

Több alkalomra történő jelentkezés esetén a kedvezményes részvételi díj: 16.000,-/fő/alkalom

A különböző kedvezmények együttesen is érvényesíthetőek.

Részletek: katt ide

A részvételi díj tartalmazza:

- szendvicsebédet salátával, többszöri kávé, üdítő fogyasztását, az előadás anyagát.

A RÉSZTVEVŐI HELYEK KORLÁTOZOTTAK,

A JELENTKEZÉSEKET A JELENTKEZÉSI SORREND ALAPJÁN FOGADJUK BE

Érdeklődni lehet: 06 - 20 - 397 5354 telefonszámon.

 


Jelentkezési lap katt ide

[1] minden jog fenntartva

 

Web Statisztika

Tartalom találatai : 485614

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
310/2015 (X.28.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárásokról
46/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról
45/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről.

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.