KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
E-mail

 

FÓKUSZBAN A KÖZBESZERZÉS

A KáBéTé Kft.

a „Közbeszerzések Minőségéért” Egyesület (KÖMIN) közreműködésével

a közbeszerzési szabályok alkalmazásának elősegítése érdekében

„Közbeszerzési Akadémia” [1] címmel

több részből álló közbeszerzési konzultációs programot szervez

Az új Kbt. hatályba lépése óta eltelt közel fél éves időszakban számos gyakorlati kérdés került felszínre az új törvény alkalmazását illetően. Szakmai konzultációs programunkkal az eltelt időszakban felmerült kérdések megvitatását célozzuk mind az ajánlatkérők, és mind az ajánlattevők számára.

A szakmai program több, önálló részből áll, melyek a közbeszerzési piac gyakorlott és kezdő résztvevőinek is segítséget nyújthatnak az új közbeszerzési jogszabályi környezetben való eligazodáshoz.

A szakmai programok interaktív jellegűek, a résztvevők már az adott programot megelőzően előzetes kérdéseket, témajavaslatokat küldhetnek az előadók részére, illetőleg a szakmai napokon is biztosított a feltett kérdések megvitatása.

Az egy napos programok intenzív módon, egy-egy részterület praktikus kérdéseit tárgyalják kizárólag gyakorlati oldalról.

A több napos programok átfogó jelleggel közelítik meg a mindennapi gyakorlat szempontjából is leghangsúlyosabb kérdéseket, szabályokat.

Amennyiben szívesen venne részt gyakorlat-orientált szakmai, konzultációs programokon ahelyett, hogy elméleti előadásokat hallgasson, úgy program sorozatunk erre lehetőséget biztosít.

Szakmai témavezető: dr. Lukács Andrea, közbeszerzési szakjogász, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, KÖMIN elnöke; Előadók: KÖMIN tagjai

A szakmai programok:

1.) Közbeszerzési Workshop – 1 napos (1 alkalom) A létszám BETELT!

Időpont: 2016. 04. 20. 10:00 – 15:00

Regisztráció: 09:30-10:00

Helyszín: ADINA APARTMENT HOTEL * Budapest, XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 52-54.

Program (tematika):

Az új Kbt. alkalmazását érintő tapasztalatokról; Az ajánlatkérés, ajánlatadás gyakorlati kérdései, külön kitérve az uniós és a nemzeti rezsim eltérő rendelkezésire; Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése vs. bírálata, érintve az alkalmasság, érvényesség, bírálati cselekmények, üzleti titok kérdéskörét is. Az eljárást megindító felhívás tartalma mind az ajánlatkérők, és mind az ajánlattevők szempontjából.

A workshop célja:

Az előadókkal folytatott interaktív megbeszélés kertében feltárni és megvitatni az új törvény alkalmazása során felmerülő kérdéseket. A workshop-nak nem célja a „lehetetlen küldetés”, azaz az új Kbt. teljes terjedelmű ismertetése, hanem egyes, a közbeszerzési eljárások résztvevőit leginkább érintő új szabályok, folyamatok megvitatása áll a középpontban.

2.) „Közbeszerzési ABC” [2]– 3 részes szeminárium-sorozat (3 alkalom)

Időpontok:

1. rész: 2016.04.25. 10:00 – 15:00 A létszám BETELT!

2. rész: 2016.05.04. 10:00 – 15:00 A létszám BETELT!

3. rész: 2016.05.09. 10:00 – 15:00 A létszám BETELT!

Regisztráció: 09:30-10:00

Helyszín: ADINA APARTMENT HOTEL * Budapest, XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 52-54.

Program (tematika):

1. nap: A nyílt eljárás folyamata, modellezése, összehasonlítva a közösségi és a nemzeti eljárási rend eltérő szabályait.

2. nap: Az ajánlatok, jelentkezések bírálatának folyamata, az értékelés szabályai, az ajánlat/jelentkezés részét képező nyilatkozat- minták.

3. nap: A tárgyalásos eljárás folyamata, modellezése, külön kitérve a tárgyalás folytatására irányadó, valamint a bírálat, értékelés speciális szabályaira.

A szeminárium-sorozat célja:

A közbeszerzési eljárások résztvevői (mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők és a szakértő kollégák) egy-egy átfogó témában aktualizálják ismereteiket, mindennapi munkában is eligazító képet kapjanak a jogszabályi változásról, valamint azok gyakorlati alkalmazásáról és buktatóiról.

3.) Közbeszerzési Szakmai Konzultáció – 1 napos (1 alkalom)

Időpont: 2016.05.19. 10:00 – 15:00

Regisztráció: 09:30-10:00

Helyszín: ADINA APARTMENT HOTEL * Budapest, XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 52-54.

Program (tematika):

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó speciális szabályok. A szerződés tartalma. A szerződés teljesítésében részt vevő személyek, a kifizetés rendje. A visszamenőleges hatállyal életbe lépett szerződés teljesítésének kötelező dokumentálási rendje, valamint a szerződésszegés jogi következményei.

A konzultáció célja:

Feltárjon és megvitasson minden olyan a szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos kérdést, mely az új törvény alkalmazása során kérdésként felmerülhet, felkészítse a résztvevőket a közbeszerzési szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatosan a hibák, valamint a felesleges és indokolatlan szerződésmódosítás megelőzésére.

A meghirdetett szakmai programunk bármely alkalmára külön-külön is lehet jelentkezni.

Jelentkezésével együtt küldje el kérdését, vagy témajavaslatát, mely az előadás alkalmával garantáltan megtárgyalásra kerül.

Részvételi feltételek:

* Részvételi teljes díj: 19.000.- HUF/alkalom/+Áfa/

* Amennyiben egy cégtől több jelentkezés érkezik: 10 % kedvezmény/alkalom/fő

* Több alkalomra történő jelentkezés esetén a kedvezményes részvételi díj: 16.000,- HUF/fő/alkalom/+Áfa/

A különböző kedvezmények együttesen is érvényesíthetőek.

A részvételi díj tartalmazza:

- szendvicsebédet salátával, többszöri kávé, üdítő fogyasztását, az előadás anyagát.

Számla tulajdonos neve: KáBéTé Kft.

Számla szám: OTP Bank Nyrt. 11713005-20409102

A közlemény rovatba az alábbi adatokat írja be: Közbeszerzési Akadémia, jelentkező neve

Fizetési feltételek

A RÉSZTVEVŐI HELYEK KORLÁTOZOTTAK,

A JELENTKEZÉSEKET A JELENTKEZÉSI SORREND ALAPJÁN FOGADJUK BE

Érdeklődni lehet: 06-20-397-5354 telefonszámon.

Jelentkezési lap katt ide

[1][2] minden jog fenntartva

 

 

Web Statisztika

Tartalom találatai : 485547

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről.
46/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról
324/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
310/2015 (X.28.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárásokról
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.