KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Képzések
E-mail

FÓKUSZBAN A KÖZBESZERZÉS

„Közbeszerzési Akadémia”2017. évi májusi rendezvénye

Középpontban az: „ESPD”

Az ESPD kitöltése, bírálata és az ezzel kapcsolatos gyakorlati kérdések, hibák

Bővebben...
 
E-mail

FÓKUSZBAN A KÖZBESZERZÉS

Őszi „Közbeszerzési Akadémia”

Szeptembertől folytatjuk szeminárium-sorozatunkat,

aktuális Döntőbizottsági határozatok ismertetésével!

Őszi szeminárium-sorozatunk keretében az alábbi témák kerülnek górcső alá a már megszokott gyakorlat orientált, konzultatív jelleggel, figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlatára is.

 

Beszélni könnyű róla, de te vajon csináltad már?

Bővebben...
 
E-mail

FÓKUSZBAN A KÖZBESZERZÉS

A KáBéTé Kft.

a „Közbeszerzések Minőségéért” Egyesület (KÖMIN) közreműködésével

a közbeszerzési szabályok alkalmazásának elősegítése érdekében

„Közbeszerzési Akadémia”[1] címmel

több részből álló közbeszerzési konzultációs programot indított

Az ez idáig sikeresen, és nagy érdeklődés mellett megtartott szakmai programokon több részt vevő jelezte, hogy milyen témájú rendezvényen, szemináriumon venne részt.

Önök kérték, mi megszervezzük!

Következő szakmai programunk:

IRATMINTATÁR és EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

avagy

„Készítsünk együtt eljárást megindító felhívást, azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumot, nyilatkozat mintákat, bírálathoz szükséges iratokat.”

A szakmai programot vezeti: dr. Lukács Andrea, KÖMIN elnöke, közbeszerzési szakjogász, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Szakmai vezetőnk, mint szerző több éven át készítette a CompLex Kiadó Kft., majd jogutódja a Wolters Kluwer Kft. számára az Önkormányzat Jogtárban megjelenő közbeszerzési iratmintákat, módszertani útmutatókat is. A gyakorlat garantált az ajánlatkérői oldalon lebonyolított több ezer közbeszerzési eljárás alapján is.

Időpont: 2016.06.16. 10:00 – 15:00

Helyszín: ADINA APARTMENT HOTEL * Budapest, XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 52-54.

 

Bővebben...
 
E-mail

FÓKUSZBAN A KÖZBESZERZÉS

A KáBéTé Kft.

a „Közbeszerzések Minőségéért” Egyesület (KÖMIN) közreműködésével

a közbeszerzési szabályok alkalmazásának elősegítése érdekében

„Közbeszerzési Akadémia” címmel

több részből álló közbeszerzési konzultációs programot szervez

Az új Kbt. hatályba lépése óta eltelt közel fél éves időszakban számos gyakorlati kérdés került felszínre az új törvény alkalmazását illetően. Szakmai konzultációs programunkkal az eltelt időszakban felmerült kérdések megvitatását célozzuk mind az ajánlatkérők, és mind az ajánlattevők számára.

A szakmai program több, önálló részből áll, melyek a közbeszerzési piac gyakorlott és kezdő résztvevőinek is segítséget nyújthatnak az új közbeszerzési jogszabályi környezetben való eligazodáshoz.

A szakmai programok interaktív jellegűek, a résztvevők már az adott programot megelőzően előzetes kérdéseket, témajavaslatokat küldhetnek az előadók részére, illetőleg a szakmai napokon is biztosított a feltett kérdések megvitatása.

Szakmai témavezető: dr. Lukács Andrea, közbeszerzési szakjogász, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, KÖMIN elnöke; Előadók: KÖMIN tagjai

Bővebben...
 

FÓKUSZBAN A KÖZBESZERZÉS

„Közbeszerzési Akadémia”2017. évi márciusi rendezvénye

A közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A „Közbeszerzési Akadémia” 2017. évi márciusi rendezvényén a közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeleteinek a változásáról tartunk szakmai konzultációt a „Közbeszerzések Minőségéért” Egyesület (KÖMIN) közreműködésével.

Bővebben...
 Web Statisztika

Tartalom találatai : 485598

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
323/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
320/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
308/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről
45/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.