KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Oktatás Ajánlattevőknek

Oktatás, tréning ajánlattevőknek:

  • A képzés célja: a közbeszerzési eljárásokban jelentkezést, ajánlatot benyújtó szervezeteknek a versenyben történő minél hatékonyabb, eredményesebb részvétele, a versenyképesség növelése.

  • Az ajánlat készítését átlátó szakértő képes menedzselni a szervezet ajánlatkészítésének folyamatát.

  • A képzés módszere: csoportos képzés, gyakorlati feladatmegoldás, az ajánlat készítésének ismertetése gyakorlati feladatok megoldásán keresztül, esettanulmányok elemzésével.

  • Képzés időtartama: 3 nap.

Az ajánlatot készítő, benyújtó ajánlattevőnek ismernie kell

  • a hatályos jogszabályi környezetet (letölthető jogszabályok regisztrált ügyfelek részére),

  • az adott közbeszerzési eljárás felhívását, dokumentációját,

  • valamint az irányadó joggyakorlatot.

A közbeszerzési eljárásban való részvételhez a fentiek ismerete még nem elegendő, mivel megfelelő koordináció, és szervezett csapatmunka eredményeként képes érvényes ajánlatot benyújtani.

Képzésünk az aktuális joggyakorlat (jogorvoslati eljárások) figyelembe vétele mellett tárja fel az ajánlat készítésének buktatóit, valamint nyújt segítséget ahhoz, hogy az eljárás során az ajánlattevő képes legyen az ajánlatának érvényességére is kiható helyes döntést hozni.

Így külön hangsúlyt fektetünk a kiegészítő tájékoztatás kérés, hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentés tisztázására feltett kérdés gyakorlati alkalmazására, valamint felhívások tartalmának értelmezésére.

 

 

Web Statisztika

Tartalom találatai : 483464

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
2015. évi CXLIII törvény
Módosul: 2016. augusztus 1-én.
Letölthető weboldalunkról a Közbeszerzési törvény menüpontnál.
323/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről.
46/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról
324/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
45/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.