KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Oktatás Ajánlattevőknek

Oktatás, tréning ajánlattevőknek:

  • A képzés célja: a közbeszerzési eljárásokban jelentkezést, ajánlatot benyújtó szervezeteknek a versenyben történő minél hatékonyabb, eredményesebb részvétele, a versenyképesség növelése.

  • Az ajánlat készítését átlátó szakértő képes menedzselni a szervezet ajánlatkészítésének folyamatát.

  • A képzés módszere: csoportos képzés, gyakorlati feladatmegoldás, az ajánlat készítésének ismertetése gyakorlati feladatok megoldásán keresztül, esettanulmányok elemzésével.

  • Képzés időtartama: 3 nap.

Az ajánlatot készítő, benyújtó ajánlattevőnek ismernie kell

  • a hatályos jogszabályi környezetet (letölthető jogszabályok regisztrált ügyfelek részére),

  • az adott közbeszerzési eljárás felhívását, dokumentációját,

  • valamint az irányadó joggyakorlatot.

A közbeszerzési eljárásban való részvételhez a fentiek ismerete még nem elegendő, mivel megfelelő koordináció, és szervezett csapatmunka eredményeként képes érvényes ajánlatot benyújtani.

Képzésünk az aktuális joggyakorlat (jogorvoslati eljárások) figyelembe vétele mellett tárja fel az ajánlat készítésének buktatóit, valamint nyújt segítséget ahhoz, hogy az eljárás során az ajánlattevő képes legyen az ajánlatának érvényességére is kiható helyes döntést hozni.

Így külön hangsúlyt fektetünk a kiegészítő tájékoztatás kérés, hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentés tisztázására feltett kérdés gyakorlati alkalmazására, valamint felhívások tartalmának értelmezésére.

 

 

Web Statisztika

Tartalom találatai : 455913

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
323/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
46/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról
2015. évi CXLIII törvény
Módosul: 2016. augusztus 1-én.
Letölthető weboldalunkról a Közbeszerzési törvény menüpontnál.
324/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.