KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Közbeszerzési értékhatárok 2016
E-mail
2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig a közbeszerzési értékhatárok:

 

Uniós közbeszerzési értékhatárok:

1. Klasszikus ajánlattevők esetén irányadó uniós értékhatár:

Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:
- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a be-szerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230 152 500 forint.

Építési beruházás esetén:
- 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.

Építési és szolgáltatási koncesszió esetén:
- 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.

Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:
- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;


2. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár:

Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint.

Építési beruházás esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.

A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1 000 000 euró, azaz 306 870 000 forint.

Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a
tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint.


Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Magyarország 2017. évi köz-ponti költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 70. §-ában a következőképpen rögzíti 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.

1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

Árubeszerzés esetén: 15 millió forint,
Építési beruházás esetén: 25 millió forint,
Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió forint,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió forint.

2. A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:

Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,
Építési beruházás esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint,
Építési koncesszió esetén: 200 millió forint,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 100 millió forint.

 

Web Statisztika

Tartalom találatai : 487088

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
323/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
46/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról
324/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
45/2015 (XI.2.) MvM rendelet
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
310/2015 (X.28.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárásokról

Legfontosabb változások

Kbt. változások:
2017. április 1-től hatályos Kbt.
A változások pirossal vannak kiemelve.