KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
dr. Lukács Andrea

Közbeszerzés vagy megszállottság?

1997 –óta foglalkozom közbeszerzési eljárásokkal. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 260.

2000-2005 közötti időszakban a Közbeszerzések Tanácsa osztályvezetőjeként a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogi környezet elméleti elsajátítása volt az elsődleges cél, majd 2005-2009. időszakban az Állami Autópálya Kezelő zrt. jogi igazgatójaként a megszerzett tudás gyakorlati hasznosítása történt.

Részt vettem a jogharmonizált, jelenleg is hatályos, többször módosított közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási rendeleteinek előkészítő munkájában.

Részt vettem az OKJ-ba bejegyzett közbeszerzési referens képzés tematikájának kidolgozásában.

Az elmúlt évek során mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon folyamatos közbeszerzési tanácsadást végeztem.

A közbeszerzési tanácsadás mellett célom, hogy oktatás keretében minél több, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására képes szakértő segítse a közbeszerzések szakszerű, jogszerű és a közpénzek ésszerű és gazdaságos felhasználását elősegítő eljárások bonyolítását. Hitem, hogy van, aki tudja és csinálja és van, aki tudja, oktatja és csinálja.

Fentiek eredményeként éves szinten több száz közbeszerzési eljárást bonyolításában vettem részt. 2004. óta éves szinten mintegy 300 fő résztvevő közbeszerzési referensi képzésén oktatójaként és vizsgáztatójaként veszek részt.

Publikációk:

Közbeszerzés, KJK Kerszöv

Közbeszerzési Kézikönyv, TERC

A közbeszerzés gyakorlata, Raabe

Közbeszerzés egyszerűen, Európa füzetek, ITDH

Oktatási tevékenység:

- OKJ-ba bejegyzett, közbeszerzési referens-képzés: Corvinus Egyetem, Dft. Hungária Kft., Diamond Top Consult Üzletviteli és Tanácsadó Kft., Terc Oktatási Kft. oktatás, képzési tematika készítése, írásbeli vizsgafeladatok kidolgozása.

Egyéb intézmények, melyek közbeszerzési tárgyú oktatási programjában, előadóként részt vettem: Nemzetközi Bankárképző Központ zrt., Trend Hungary Kft. Közbeszerzések Tanácsa és BGF által szervezett közbeszerzési képzés, BKIK, ITDH Euro Info Központ, Magyar Közigazgatási Intézet központ továbbképzési programja, Pentaschool Oktatási Központ, IIR Magyarország, TAIEX

Civil tagság: Közbeszerzések minőségéért Egyesület (KÖMIN) Elnöke

 

Web Statisztika

Content View Hits : 156754

Hirek

A közbeszerzésekről szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat érintő legfontosabb módosításokról:
324/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
323/2015 (X.30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
2015. évi CXLIII törvény
Módosul: 2016. augusztus 1-én.
Letölthető weboldalunkról a Közbeszerzési törvény menüpontnál.
308/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről
310/2015 (X.28.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárásokról